ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 11%
 • Отсъствия: 72%
 • Ръчно дописани: 15%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 96%
 • Съгласие с мнозинството: 2% (65%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (23%)
 • Съгласие с партията: 2% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 0% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР през годините.
Регистрации на ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР.
Гласове на ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР (сравнение с мнозинството).
Гласове на ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР (сравнение с позицията на партията).