ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 24%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 72%
 • Съгласие с мнозинството: 13% (49%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (31%)
 • Съгласие с партията: 21% (80%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 5% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ през годините.
Регистрации на ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ.
Гласове на ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ (сравнение с позицията на партията).