ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 16%
 • Отсъствия: 57%
 • Ръчно дописани: 26%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 93%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (67%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (21%)
 • Съгласие с партията: 5% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 0% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ през годините.
Регистрации на ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ.
Гласове на ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ (сравнение с позицията на партията).