ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 460
 • Присъствия: 39%
 • Отсъствия: 55%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18629
 • Отсъствия: 41%
 • Съгласие с мнозинството: 53% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 54% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ през годините.
Регистрации на ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ.
Гласове на ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ (сравнение с позицията на партията).