ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 35%
 • Отсъствия: 43%
 • Ръчно дописани: 20%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 88%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (69%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (13%)
 • Съгласие с партията: 9% (79%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 1% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ през годините.
Регистрации на ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ.
Гласове на ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ (сравнение с позицията на партията).