ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 49%
 • Отсъствия: 45%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 38%
 • Съгласие с мнозинството: 55% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 56% (91%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 4% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА през годините.
Регистрации на ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА.
Гласове на ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА (сравнение с позицията на партията).