ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 40%
 • Отсъствия: 48%
 • Ръчно дописани: 10%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 22%
 • Съгласие с мнозинството: 72% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 72% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ през годините.
Регистрации на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ.
Гласове на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ (сравнение с позицията на партията).