ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 26%
 • Отсъствия: 45%
 • Ръчно дописани: 28%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 91%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (64%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (26%)
 • Съгласие с партията: 7% (88%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ през годините.
Регистрации на ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ.
Гласове на ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ (сравнение с позицията на партията).