ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 3
 • Присъствия: 100%
 • Отсъствия: 0%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 162
 • Отсъствия: 2%
 • Съгласие с мнозинството: 90% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 90% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА през годините.
Регистрации на ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА.
Гласове на ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА (сравнение с позицията на партията).