ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 79%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 68%
 • Съгласие с мнозинството: 16% (50%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (16%)
 • Съгласие с партията: 20% (66%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 10% (32%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА през годините.
Регистрации на ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА.
Гласове на ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА (сравнение с позицията на партията).