ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 55%
 • Отсъствия: 38%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 41%
 • Съгласие с мнозинството: 54% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 54% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА през годините.
Регистрации на ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА.
Гласове на ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА (сравнение с позицията на партията).