ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 402
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 37%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 15811
 • Отсъствия: 31%
 • Съгласие с мнозинството: 63% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 64% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА през годините.
Регистрации на ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА.
Гласове на ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА (сравнение с позицията на партията).