ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 17%
 • Отсъствия: 25%
 • Ръчно дописани: 57%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 92%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (60%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (26%)
 • Съгласие с партията: 6% (85%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (13%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ през годините.
Регистрации на ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ.
Гласове на ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ (сравнение с позицията на партията).