ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 67%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 10%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (55%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (26%)
 • Съгласие с партията: 13% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (17%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ през годините.
Регистрации на ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ.
Гласове на ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ (сравнение с позицията на партията).