ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 86%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 21%
 • Съгласие с мнозинството: 71% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 71% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ през годините.
Регистрации на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ.
Гласове на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ (сравнение с позицията на партията).