ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 279
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 29%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11055
 • Отсъствия: 38%
 • Съгласие с мнозинството: 58% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 59% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ през годините.
Регистрации на ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ.
Гласове на ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ (сравнение с позицията на партията).