ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 5
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 40%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 174
 • Отсъствия: 3%
 • Съгласие с мнозинството: 90% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 91% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ през годините.
Регистрации на ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ.
Гласове на ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ (сравнение с позицията на партията).