ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 13%
 • Отсъствия: 66%
 • Ръчно дописани: 20%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 50%
 • Съгласие с мнозинството: 46% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 46% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ през годините.
Регистрации на ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ.
Гласове на ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ (сравнение с позицията на партията).