ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 79%
 • Отсъствия: 17%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 43%
 • Съгласие с мнозинството: 50% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 50% (89%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 4% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ през годините.
Регистрации на ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ.
Гласове на ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ (сравнение с позицията на партията).