ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 282
 • Присъствия: 30%
 • Отсъствия: 61%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11212
 • Отсъствия: 41%
 • Съгласие с мнозинството: 54% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 54% (93%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ през годините.
Регистрации на ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ.
Гласове на ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ (сравнение с позицията на партията).