КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 28%
 • Отсъствия: 48%
 • Ръчно дописани: 22%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 16% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (5%)
 • Съгласие с партията: 16% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА през годините.
Регистрации на КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА.
Гласове на КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА (сравнение с позицията на партията).