КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 47%
 • Отсъствия: 40%
 • Ръчно дописани: 12%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 93%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (77%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (11%)
 • Съгласие с партията: 4% (79%)
 • Противоречие на партията: 0% (10%)
 • Въздържал се: 0% (10%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ през годините.
Регистрации на КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ.
Гласове на КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ (сравнение с позицията на партията).