КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 55%
 • Отсъствия: 38%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 93%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (72%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (15%)
 • Съгласие с партията: 4% (73%)
 • Противоречие на партията: 0% (14%)
 • Въздържал се: 0% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ през годините.
Регистрации на КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ.
Гласове на КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ (сравнение с позицията на партията).