КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 74%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 27%
 • Съгласие с мнозинството: 65% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 65% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА през годините.
Регистрации на КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА.
Гласове на КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА (сравнение с позицията на партията).