ХАМИД БАРИ ХАМИД

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 81%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7552
 • Отсъствия: 84%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (45%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (32%)
 • Съгласие с партията: 12% (75%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 3% (22%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХАМИД БАРИ ХАМИД през годините.
Регистрации на ХАМИД БАРИ ХАМИД.
Гласове на ХАМИД БАРИ ХАМИД (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХАМИД БАРИ ХАМИД (сравнение с позицията на партията).