ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 15%
 • Ръчно дописани: 10%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 88%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (60%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (25%)
 • Съгласие с партията: 9% (82%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 1% (14%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН през годините.
Регистрации на ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН.
Гласове на ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН (сравнение с позицията на партията).