ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 37%
 • Отсъствия: 44%
 • Ръчно дописани: 18%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 86%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (55%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (27%)
 • Съгласие с партията: 11% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ през годините.
Регистрации на ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ.
Гласове на ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ (сравнение с позицията на партията).