ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 154
 • Присъствия: 81%
 • Отсъствия: 17%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 6560
 • Отсъствия: 17%
 • Съгласие с мнозинството: 76% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 77% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ през годините.
Регистрации на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ.
Гласове на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ (сравнение с позицията на партията).