ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 105
 • Присъствия: 88%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 4806
 • Отсъствия: 11%
 • Съгласие с мнозинството: 76% (86%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 76% (87%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 10% (11%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ през годините.
Регистрации на ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ.
Гласове на ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ (сравнение с позицията на партията).