КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 19%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 75%
 • Съгласие с мнозинството: 20% (81%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (10%)
 • Съгласие с партията: 22% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ през годините.
Регистрации на КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.
Гласове на КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с позицията на партията).