КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 38%
 • Отсъствия: 39%
 • Ръчно дописани: 21%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 13% (78%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (8%)
 • Съгласие с партията: 14% (83%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 2% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ през годините.
Регистрации на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ.
Гласове на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ (сравнение с позицията на партията).