КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 58%
 • Отсъствия: 36%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 79%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (63%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (15%)
 • Съгласие с партията: 15% (74%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 4% (20%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ през годините.
Регистрации на КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ.
Гласове на КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ (сравнение с позицията на партията).