КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 68%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 78%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (40%)
 • Противоречие на мнозинството: 7% (35%)
 • Съгласие с партията: 15% (74%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 5% (24%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА през годините.
Регистрации на КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА.
Гласове на КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА (сравнение с позицията на партията).