КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 33%
 • Отсъствия: 60%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 42%
 • Съгласие с мнозинството: 53% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 54% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ през годините.
Регистрации на КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ.
Гласове на КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ (сравнение с позицията на партията).