КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 350
 • Присъствия: 77%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 13615
 • Отсъствия: 27%
 • Съгласие с мнозинството: 68% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 68% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ през годините.
Регистрации на КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ.
Гласове на КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ (сравнение с позицията на партията).