КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 82%
 • Отсъствия: 15%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 22%
 • Съгласие с мнозинството: 72% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 73% (94%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА през годините.
Регистрации на КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА.
Гласове на КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА (сравнение с позицията на партията).