КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 57%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 84%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (68%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (18%)
 • Съгласие с партията: 13% (86%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА през годините.
Регистрации на КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА.
Гласове на КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА (сравнение с позицията на партията).