ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 9%
 • Отсъствия: 67%
 • Ръчно дописани: 22%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 13% (81%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (9%)
 • Съгласие с партията: 15% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ през годините.
Регистрации на ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ.
Гласове на ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ (сравнение с позицията на партията).