ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 76%
 • Отсъствия: 22%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 29%
 • Съгласие с мнозинството: 65% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 66% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА през годините.
Регистрации на ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА.
Гласове на ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА (сравнение с позицията на партията).