ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 154
 • Присъствия: 51%
 • Отсъствия: 48%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 6560
 • Отсъствия: 33%
 • Съгласие с мнозинството: 60% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 60% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 4% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА през годините.
Регистрации на ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА.
Гласове на ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА (сравнение с позицията на партията).