ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 91%
 • Отсъствия: 6%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 69%
 • Съгласие с мнозинството: 24% (81%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (9%)
 • Съгласие с партията: 27% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ.
Гласове на ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).