ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 64%
 • Отсъствия: 31%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 81%
 • Съгласие с мнозинството: 15% (84%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (9%)
 • Съгласие с партията: 16% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ през годините.
Регистрации на ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ.
Гласове на ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ (сравнение с позицията на партията).