ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 49%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 21%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 93%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (62%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (29%)
 • Съгласие с партията: 6% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН през годините.
Регистрации на ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН.
Гласове на ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН (сравнение с позицията на партията).