МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 35%
 • Отсъствия: 38%
 • Ръчно дописани: 26%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 82%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (35%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (45%)
 • Съгласие с партията: 14% (79%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА през годините.
Регистрации на МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА.
Гласове на МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА (сравнение с позицията на партията).