МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 69
 • Присъствия: 84%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2236
 • Отсъствия: 26%
 • Съгласие с мнозинството: 70% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (3%)
 • Съгласие с партията: 72% (97%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (1%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА през годините.
Регистрации на МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА.
Гласове на МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА (сравнение с позицията на партията).