МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 61
 • Присъствия: 85%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2980
 • Отсъствия: 7%
 • Съгласие с мнозинството: 73% (79%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 74% (79%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 17% (19%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА през годините.
Регистрации на МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА.
Гласове на МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА (сравнение с позицията на партията).