МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 45
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 37%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2454
 • Отсъствия: 10%
 • Съгласие с мнозинството: 79% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (2%)
 • Съгласие с партията: 79% (89%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 7% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА през годините.
Регистрации на МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА.
Гласове на МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА (сравнение с позицията на партията).