МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 28%
 • Отсъствия: 50%
 • Ръчно дописани: 20%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 86%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (87%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (5%)
 • Съгласие с партията: 12% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 0% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ през годините.
Регистрации на МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ.
Гласове на МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ (сравнение с позицията на партията).