МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 88%
 • Отсъствия: 9%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 79%
 • Съгласие с мнозинството: 15% (75%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (12%)
 • Съгласие с партията: 17% (86%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ през годините.
Регистрации на МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.
Гласове на МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с позицията на партията).