МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 361
 • Присъствия: 68%
 • Отсъствия: 29%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 14249
 • Отсъствия: 78%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (45%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (25%)
 • Съгласие с партията: 14% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 6% (29%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА през годините.
Регистрации на МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА.
Гласове на МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА (сравнение с позицията на партията).